*הליכה

  • סלול/שטח

מקצה ריצה

  • 2 ק"מ

מקצה ריצה

  • 5.5 ק"מ

מקצה ריצה

  • 10.5 ק"מ
מעבר להרשמה