והנה שני קופים, שונים האחד מן השני בתכלית.
האחד משקיע- השני התבטל.
האחד מתעמל- השני השמין.
האחד קורא תיגר לפני המוות- השני לא חשב עליו.
האחד מנצח- השני הפסיד.
אמר האחד לאחר בזחיחות:
"הוא היה כזה טיפש, תראה- הוא אפילו מת עם חיוך על הפנים"