לאן נעלמת אהבה יקרה? אני מלא געגוע.
ליווית אותי לכל מקום- בכל שעל, בכל צעד.
לאן נעלמת אהבה יקרה? ברחת לי למקום לא ידוע.
רדפת את מחשבותיי בכל עת- בכל שעה, בכל שנייה.
לאן נעלמת אהבה יקרה? כבר שכחתי את ההרגשה.
אני הוא זה שרצח אותך, אני האשם-
מתי תסלחי לי ותופיעי שוב, בצורת עלמה חדשה?