אירוע

זמן

חלוקת ערכות והפנינג

06:45 – 08:00

טקס פתיחה

08:00 – 08:15

חימום

08:15 – 08:20

זינוק 10.5 ק"מ

08:20

זינוק 5.5 ק"מ

08:30

זינוק 2 ק"מ

08:35

טקס סיום

10:15